Thuisarts is een website waar je informatie kunt vinden over gezondheid en ziekte. Hoewel verslaving en met name rookverslaving niet de primaire focus zijn van deze website kun je hier wel medisch onderbouwde informatie vinden over dit onderwerp. Een aantal stoppen met roken methoden worden vergoed door de zorgverzekering wanneer er een doorverwijzing is vanuit de huisarts. Voor velen kan Thuisarts.nl de eerste stap zijn op weg naar een rookvrij leven.

Wat is Thuisarts?

De term Thuisarts is een samentrekking van ‘thuis’ en ‘huisarts’. Het betreft een website die op initiatief van het Nederlandse Huisartsen Genootschap werd ontwikkeld. De informatie op deze site komt vanuit meerdere bronnen waaronder de FMS (Federatie van Medisch Specialisten), Akwa GGA (Alliantie Kwaliteit GGZ) en de Patiëntenfederatie Nederland. Het is echter geen vervanging van een huisarts, zo geven ze geen antwoorden op medische vragen van persoonlijke aard. Als je op zoek bent naar informatie over jouw situatie dan wordt je doorverwezen naar je huisarts. Je kunt wel contact leggen met de redactie door een bericht te sturen.

Voordelen van Thuisarts bij stoppen met roken:

 • Veel gratis informatie te vinden.
 • Mogelijkheid tot reageren / contact leggen.
 • Gratis uitleg en advies.
 • Onafhankelijke informatie zonder commerciële doelstelling.

Nadelen van Thuisarts bij stoppen met roken:

 • Niet specifiek gericht op rokers.
 • Geen methode om te stoppen met roken.
 • Weinig informatie over alternatieve behandelingen.

De website is bedoeld voor mensen die zoeken naar informatie over gezondheid en ziekte. Als je gezond wilt blijven maar ook hoe je om kunt gaan met diverse aandoeningen. Voor een aantal bezoekers kan het een bezoek aan de huisarts vervangen of de informatie dient als voorbereiding op een afspraak. Specifieke adviezen of maatwerk wordt echter niet geboden.

Is Thuisarts.nl betrouwbaar?

De content op de website Thuisarts.nl wordt ontwikkeld door voornamelijk medisch professionals. De NHG zorgt voor een groot deel van de financiering, dit betekent dat aangesloten huisartsen een financiële bijdrage leveren. Daarnaast zijn er ook andere geldbronnen waaronder de Federatie Medisch Specialisten, Akwa GGZ, het RIVM en het Voedingscentrum. Naast geld leveren deze organisaties ook hun bijdrage aan de informatie op Thuisarts.nl.

Er wordt geen geld aangenomen van bedrijven met winstoogmerk zoals de farmaceutische industrie. Er worden daarnaast ook geen giften of geld van sponsors aangenomen. Daarmee kan Thuisarts onafhankelijke informatie verstrekken.

Thuisarts.nl stoppen met roken

Hoewel de organisatie financieel onafhankelijk is zijn ze voor een deel van de informatie afhankelijk van partners en specialisten. Of zij ook geheel ‘zuiver’ zijn is niet altijd te bepalen. Zo zijn er artsen die zich laten ‘sponsoren’ door merken in de farmaceutische industrie. We mogen ervan uitgaan dat de rokers-lobby niet een bijdrage levert aan deze website en roken wordt ook zeker als een negatieve gewoonte gezien.

Er wordt wel duidelijk een voorkeur uitgesproken voor therapie (in meerdere sessies) in combinatie met medicatie of nicotine vervangers. Dit is binnen de gevestigde medische wetenschap de meeste effectieve methode gebleken om te stoppen met roken. Dit betekent wel dat alternatieve therapieën die vaak veel sneller effect hebben zonder hulpmiddelen buiten beschouwing worden gelaten. Dit doet niets af aan de betrouwbaarheid van de informatie op Thuisarts, het betekent wel dat niet alle opties voor stoppen met roken methoden dezelfde aandacht krijgen op deze website.

In 2018 werd Thuisarts uitgeroepen tot de meest populaire website in de categorie Gezondheid door Website van het Jaar. Ook heeft de website andere prijzen in de wacht gesleept zoals Beste Content Platform van Europa in Berlijn. Daarnaast trekt de site ruim 1,7 miljoen bezoekers op per maand. Na de lancering van Thuisarts.nl daalde het aantal consulten bij huisartsen met 12 procent.

Informatie over rook gerelateerde aandoeningen

Soms moet je met de neus op de feiten worden gedrukt. Zo kun je via afbeeldingen van personen klikken op het lichaamsdeel waar je meer over wilt weten. Zo kun je bijvoorbeeld informatie vinden over longkanker, wat het is en welke mogelijke gevolgen er zijn. Dit kan een roker aan het denken zetten en mogelijk aanzetten tot actie. Die kuch die niet verdwijnt of die kortademigheid, misschien moet je toch maar eens met een medisch professional gaan praten. Thuisarts is echter geen ‘reclame’ voor huisartsenpraktijken, het aantal bezoeken is juist afgenomen sinds de website online ging.

Volgens Thuisarts bereik je de grootste kans op stoppen als:

 • Je hulp inschakelt van je huisarts, coach of praktijkondersteuner.
 • Je medicijnen inneemt of gebruik maakt van nicotinevervangers.
 • Je een datum om te stoppen kiest.
 • Je niet hoeft te betalen voor de behandeling.
 • Je daarnaast meer beweegt en/of sport.

Dat je meer kans maakt om te stoppen met roken kan te maken hebben met het feit dat de zorgverzekering ieder jaar één poging vergoed. Dit moet dan wel via een erkende organisatie verlopen. Waarom een gratis traject beter zou werken wordt echter niet nader toegelicht. Het lijkt juist logisch dat iemand die investeert in een stoppen met roken methode meer gemotiveerd is om door te zetten.

Feit is dat naast de tabaksindustrie ook veel geld wordt verdiend aan rokers door de farmaceutische industrie die medicijnen om te stoppen met roken ontwikkelen. Dit betekent zeker niet dat Thuisarts niet neutraal zou zijn, het is wel een minpunt dat het advies omtrent prijs niet verder wordt toegelicht.

Werkt Thuisarts om te stoppen met roken?

Thuisarts is geen stoppen met roken methode, je kunt hier alleen informatie vinden over roken, verslaving en de aandoeningen die hieruit kunnen voortvloeien. Zo kun je informatie opzoeken over longkanker met een directe koppeling naar de pagina over roken. De informatie op deze website is voor het grootste deel neutraal, wetenschappelijk onderbouwd zonder de bezoeker in een specifieke richting te sturen.

Het is aan de andere kant ook geen volledige encyclopedie. Het is vooral een beginpunt om informatie op te zoeken over gezondheid en alles wat hiermee verbonden is. Als je verder vragen hebt dan kun je contact opnemen met een professionele zorgverlener zoals de huisarts. Je hebt dan tijdens de afspraak een aantal aanknopingspunten om gericht vragen te stellen, bijvoorbeeld over stoppen met roken.

Het is een beetje jammer dat er niet meer aandacht is voor alternatieve methoden om te stoppen met roken zoals hypnose maar vanuit medisch/wetenschappelijk oogpunt is dit wel te verklaren. Thuisarts wil geen direct standpunt innemen betreffende een specifieke methode of behandeling maar vooral achtergrondinformatie geven over het lichaam en wat er mis kan gaan. Voor meer specifieke informatie over stoppen met roken kun je elders terecht.

Bekijk hier een overzicht van websites om te stoppen met roken

Meer info kun je vinden op thuisarts.nl