Brijder is een instelling met ruim 40 vestigingen in het westen van Nederland. Meer dan 1000 medewerkers verlenen hier verslavingszorg als zelfstandig zorgbedrijf binnen de Parnassia groep. Naast hulp bij rookverslaving biedt Brijder ook zorg bij andere verslavingen waaronder drugs en alcohol. Daarbij is er naast zorg voor verslaafden ook aandacht voor preventieve maatregelen. Naast ondersteuning op de verschillende locaties is het tevens mogelijk om ondersteuning te krijgen via internet.

Wat is Brijder?

Stoppen met roken is niet de kerntaak van Brijder, het maakt wel onderdeel uit van verslavingszorg zoals dit wordt aangeboden bij deze organisatie. Als je in aanmerking wilt komen voor ondersteuning bij stoppen met roken dan moet je reeds behandeld worden voor een andere aandoening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verslavingszorg op basis van verslaving en leeftijdscategorie. De voornaamste onderwerpen waarin Brijder hulp biedt zijn:

 • Alcohol
 • Wiet
 • Drugs
 • Gamen
 • Partydrugs
 • GHB
 • Medicijnen
 • Verslaving en ADHD

Alle hulp wordt verleend op basis van maatwerk. Als er naast een verslaving die valt binnen het spectrum van de dienstverlening ook sprake is van een rookverslaving, dan wordt hiervoor ook een maatwerk oplossing geboden. Als je echter alleen wilt stoppen met roken dan is Brijder niet de plek voor jou.

Brijder maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep. Deze organisatie bestaat sinds 1999 en komt voort uit een fusie tussen meerdere zorginstellingen in Den Haag. Later zouden er andere fusies plaatsvinden, ook Brijder valt onder deze groep. Ze werken wel zelfstandig.

Wie is Klaas Brijder?

Op het eerste gezicht lijkt de naam “Brijder” een trendy merknaam waar een letter is verwijderd om interessant over te komen. Toch is het een echte naam en wel van Klaas Brijder, een persoon die leefde van 1920 tot 1999. Hij pleitte voor een andere vorm van verslavingszorg waarbij verslaving niet langer als crimineel gedrag wordt beschouwd maar als een ziekte die behandelbaar is. In plaats van verslaafden op te sluiten worden ze geholpen om hun verslaving te overwinnen waarmee in een aantal gevallen crimineel gedrag kan worden voorkomen. Klaas Brijder heeft een onderscheiding ontvangen als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in de registratie Kanselarij der Nederlandse Orden van 1815 tot 1993 in Den Haag.

Wat zijn de voordelen van Brijder om te stoppen met roken?

 • Maatwerk dienstverlening.
 • Grote organisatie zonder winstoogmerk.
 • Breed spectrum aan verslavingszorg.

Wat zijn de nadelen van Brijder om te stoppen met roken?

 • Alleen in combinatie met andere verslaving(en).
 • Niet landelijk dekkend, alleen in het westen van Nederland.
 • Maatwerk vereist een hoge betrokkenheid en/of langdurige trajecten.

Als je in aanmerking komt voor een stoppen met roken behandeling via Brijder dan kan dit in de vorm van zelfhulp zijn of als module met begeleiding van een behandelend professional. Dit wordt bepaald in overleg met de vaste behandelaar. Naast sigaretten roken beschouwt Brijder ook het gebruik van een waterpijp, e-sigaret of shisha pen als onderdeel van een nicotine verslaving.

brijder.nl stoppen met roken

Zorg bij verslaving

Je kunt aan veel zaken verslaafd raken. Iets waar je in eerste instantie voor kiest kan op den duur dwangmatig gedrag worden. Je kiest er niet langer voor maar het moet. Van je lichaam, je hersenen of beide. Roken is een zeer hardnekkige verslaving waar een grote groep Nederlanders aan lijdt. In tegenstelling tot harddrugs is het echter een verslaving die minder ‘problemen’ oplevert in de samenleving. Denk aan junks die moeten stelen om aan hun behoefte te voldoen.

Dit is bij roken veel minder aan de orde, wellicht dat de focus daarom niet direct bij stoppen met roken ligt. Sterker nog, roken kan voor personen met een zware drugsverslaving juist een manier zijn om hun verslaving te overwinnen. Daarom worden stoppen met roken trajecten via Brijder altijd in combinatie met een andere verslaving uitgevoerd.

Als je in behandeling bent voor een andere verslaving en rookt dan heb je de vrije keuze om een module stoppen met roken te starten maar dit is niet verplicht. De verslavingszorg voor Brijder is rookvrij, dit betekent dat niemand in de vestigingen mag roken. Het mag niet tijdens een verblijf of bezoek, binnen en in de omgeving van de locaties. Meer over het rookbeleid van Brijder vind je op de website.

Ervaringen Brijder

Op de website van Brijder zijn een aantal testimonials te vinden van cliënten die geholpen zijn via de verslavingszorg van deze organisatie. Dit zijn een soort korte interviews met een impressie van de verslaving en de daaropvolgende behandeling. Dit kan voor mensen over de streep trekken die twijfelen of ze hulp nodig hebben om zorg aan te vragen. Op Zorgkaartnederland.nl scoort Brijder 8,5 uit 10 met ruim 600 waarderingen wat een positief signaal is.

Er is niet veel aan kritiek te vinden over Brijder, net zoals veel zorgverleners en ondersteunende instellingen wordt er niet zoveel aandacht besteed aan marketing of het verzamelen van recensies. Je moet flink zoeken om negatieve reacties te vinden, op één website wordt wel kritiek geleverd op de onderliggende filosofie van Klaas Brijder. Hij ziet verslaafden namelijk niet als criminelen en is daarom tegen opsluiting van personen die verslaafd zijn. Niet iedereen is het eens met deze stelling, de financiële investering in dergelijke trajecten kan hoog oplopen.

Werkt Brijder om te stoppen met roken?

Brijder kan een rol spelen om te stoppen met roken, dit is echter niet de kerntaak van deze organisatie. Als je een andere verslaving hebt en zo in een traject terecht komt dan kan roken als verslaving direct worden aangepakt. Het geeft wel aan dat roken op zich een lagere prioriteit heeft. Waarom dit het geval is wordt niet nader toegelicht. Alcohol en medicijnen hebben een vergelijkbaar aantal verslaafden en daar wordt wel direct hulp voor geboden. Ook voor het gebruik van wiet, wat vaak als minder verslavend wordt gezien, het is met name de nicotine in een joint die verslavend werkt.

Als je alleen van je rookverslaving af wilt komen en verder geen verslavingen hebt dan kun je elders terecht. Via de huisarts of het ziekenhuis bijvoorbeeld voor langdurige trajecten in combinatie met medicijnen, of ‘cold turkey’ oplossingen zoals hypnose waarbij je direct van je rookverslaving af kunt komen.

Bekijk hier een overzicht van websites om te stoppen met roken

Meer info kun je vinden op brijder.nl