Tabaksrook bevat meer dan 4000 chemische stoffen, waarvan er minstens 70 kankerverwekkend zijn. Deze stoffen zijn zeer giftig en kunnen leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste stoffen in tabaksrook:

Koolmonoxide

Dit ontstaat bij onvolledige verbranding van de tabak en kan ook vrijkomen bij het roken van cannabis. Koolmonoxide bindt zich veel sneller dan zuurstof aan de rode bloedlichaampjes, waardoor er een tekort aan zuurstof kan ontstaan. Dit kan leiden tot een verminderd prestatievermogen en andere gezondheidsproblemen.

Teer

Teer bestaat uit duizenden vaste en vloeibare stoffen en hecht zich op het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor kunnen de trilhaartjes hun werk niet meer goed doen en kan het vuil diep in de longen terechtkomen. Dit kan leiden tot ontstekingen en kanker.

Nicotine

Nicotine is een stof die zorgt voor het verslavende effect van tabak. Ook kan nicotine bloeddrukverhogend werken.

Benzeen

Benzeen is een kankerverwekkende stof die onder andere kan leiden tot leukemie en veranderingen aan de chromosomen. In Nederland mag benzeen niet meer worden gebruikt voor industriële doeleinden.

Welke stoffen zitten er allemaal in sigarettenrook

Nitrosaminen

Dit zijn kankerverwekkende stoffen die alleen in tabaksproducten voorkomen en verschillende vormen van longkanker kunnen veroorzaken.

Formaldehyde

Formaldehyde kan irritaties veroorzaken van de ogen, keel, neus en longen en kan bij langdurig gebruik leiden tot kanker. Het wordt onder andere gebruikt in kunstmest, textielverf en desinfecterende middelen.

Waterstofcyanide

In kleine hoeveelheden kan waterstofcyanide irritaties veroorzaken van het neusslijmvlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. In grotere hoeveelheden kan het leiden tot gewichtsverlies en maag-darmproblemen. Het wordt onder andere gebruikt in zuiveringsmiddelen en insecticiden.

Het is belangrijk om te beseffen dat tabaksrook zeer schadelijk is voor de gezondheid en kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder kanker, ademhalingsproblemen en hart- en vaatziekten. Het is dan ook sterk aan te raden om niet te roken en roken te vermijden.