SmokeFree is een organisatie die je helpt om te stoppen met roken. Er wordt gewerkt met coaches die rokers helpen om van hun rookverslaving af te komen. Zo helpen ze duizenden mensen per jaar om te stoppen met roken via de SmokeFree methode. Let wel op want er zijn meerdere SmokeFree programma’s en organisaties die niets met elkaar te maken hebben. Op deze pagina gaat het om SmokeFree.nl, onderdeel van Gezonder Nederland.

Wat is SmokeFree?

In 1996 begon SmokeFree als eenmanszaak in Leeuwarden. In de jaren daarna zou het team en de dienstverlening flink worden uitgebreid tot de organisatie in 2020 onderdeel werd van Gezonder Nederland. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven die op verschillende manieren bezig zijn met gezondheid en inzetbaarheid. SmokeFree werkt met personal coaches die zowel telefonisch als in persoon rokers begeleiden om te stoppen.

De coaches zijn verspreid door heel Nederland, als je naast stoppen met roken ook op andere wijze wilt werken aan je gezondheid en welzijn is er een samenwerking met organisaties als Vytl, TIGRA en Cure4Life. Naast begeleiding van individuele klanten is het mogelijk om je bedrijf rookvrij te maken op basis van groepstrajecten. Op de website kun je hier meer over lezen.

SmokeFree maakt onderdeel uit van het Nederland Rookvrij netwerk, een open netwerk met aangesloten organisaties die zich inzetten voor de ontmoediging van tabak. Dit netwerk is een initiatief van de Hartstichting, KWF, het Longfonds en partners. Er is geen vaste strategie bepaald, iedere aangesloten partner heeft de vrijheid om de missie op eigen wijze invulling te geven.

Andere SmokeFree organisaties

Er zijn nog enkele SmokeFree websites wat voor verwarring kan zorgen. Ten eerste Smokefree.gov, een website van de Amerikaanse overheid op initiatief van het National Cancer Institute. Deze organisaties zijn niet met elkaar verbonden, alleen de naam is hetzelfde. In Engeland is de Smokefree 2030 ambitie, het voornemen om het land in 2030 geheel rookvrij te maken. Ook dit initiatief heeft niets te maken met de Nederlandse organisatie.

Dan is er nog de Smokefree Challenge, een project om kinderen in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs van het roken af te houden. Dit project is ontwikkeld door het Trimbos Instituut en is niet verbonden met de organisatie SmokeFree. De doelgroep is in dit geval anders, dat Trimbos een bestaande naam heeft gekozen is wel een beetje onhandig en kan tot verwarring leiden. De organisatie SmokeFree bestaat sinds 1996 en richt zich op volwassenen die willen stoppen met roken.

Als laatste bestaat er een laser therapie bedrijf dat de naam Smoke Free gebruikt, ditmaal met een spatie in de naam dus. Ook deze organisatie heeft niets te maken met SmokeFree zoals die op deze pagina wordt beschreven.

Smokefree app

Er is een Smokefree app die te downloaden is voor zowel Google Play als in de App Store van Apple. Het betreft een gratis app met optionele in-app aankopen. Deze app is echter niet van de Nederlandse SmokeFree, het betreft een applicatie die werd ontwikkeld door David Crane en bedoeld is om de gewoonten die met roken gepaard gaan te doorbreken. Deze stoppen met roken app kan naast een ander traject worden gebruikt als extra motivatie, de inhoud sluit echter niet direct aan op de dienstverlening van SmokeFree.nl.

Voordelen van SmokeFree bij stoppen met roken:

  • Persoonlijke coaching trajecten.
  • Telefonische ondersteuning en in persoon.
  • Volledig gedekt door de zorgverzekering.

Nadelen van SmokeFree bij stoppen met roken:

  • Geen online programma of app.
  • Coaching vaak in combinatie met medicatie.

smokefree.nl Stoppen met roken

Is SmokeFree.nl betrouwbaar?

Alle aangesloten coaches van SmokeFree staan geregistreerd in het Stoppen met Roken kwaliteitsregister. Een traject wordt gedekt door de zorgverzekeraar, je hoeft hiervoor het eigen risico niet aan te spreken. Het is mogelijk om ieder jaar gratis een stoppen met roken traject te volgen mits de methode erkend is en geaccepteerd wordt door de verzekeraar. SmokeFree maakt deel uit van deze organisaties.

Niet alle pagina’s op de website zijn up-to-date, zo klopt de pagina over hulpmiddelen niet meer helemaal. Zo wordt er verwezen naar Champix, Zyban en Nortrilen, medicijnen die gebruikt worden in langdurige trajecten zoals de SmokeFree methode. Champix wordt echter niet langer voorgeschreven omdat er potentiële gevaren bleken te zijn bij dit middel. Dat er informatie wordt gegeven over medicijnen en nicotinevervangers is een goede zaak, dergelijke informatie dient wel accuraat te zijn om als betrouwbaar aangemerkt te worden. Verder op de pagina staat informatie over het eigen risico in 2021 wat eind 2022 nog op de website vermeld staat.

Werkt stoppen met roken via SmokeFree?

Op de website SmokeFree.nl kun je een berekening maken van de besparing op termijn als je stopt met roken. Als je bijvoorbeeld aangeeft 20 sigaretten per dag te roken dan bespaar je 56 euro per week, 248 euro per maand, 2920 euro per jaar en na 5 jaar heb je een bedrag van 14.6000 euro bespaard. Daar kun je leuke dingen voor doen, of gewoon de vaste rekeningen van betalen. Roken is een dure verslaving met alleen maar nadelige gevolgen. Iedere stoppen met roken methode die werkt voor jou biedt je deze besparing, zelfs een traject zonder vergoeding van de verzekeraar is daarmee winstgevend.

Op de website zijn geen concrete cijfers te vinden zoals het slagingspercentage. Er zijn aanbieders die schermen met aantallen ex-rokers, deze cijfers moeten echter wel altijd in context worden geplaatst. Over welke termijn gaat het, hoeveel respondenten zijn er etc. SmokeFree geeft alleen aan dat ze 2000 klanten per jaar coachen, dat hier 6,5 miljoen sigaretten per jaar minder door gerookt worden en dat er zo 2,3 miljoen euro wordt bespaard. Deze cijfers gaan uit van een 100 procent slagingspercentage wat uiteraard niet het geval is. Het geeft wel de ambitie van de organisatie aan.

Er staan op dit moment 2 klantverhalen op SmokeFree.nl. Dit zijn niet zozeer reviews maar vooral persoonlijke anekdotes die rokers kunnen motiveren om ook de stap naar stoppen met roken te nemen. Online zijn eigenlijk geen ervaringen te vinden met deze organisatie, zowel positief als negatief. Je kunt wel recensies tegenkomen van laser therapie Smoke Free (met spatie), die hebben dus niets te maken met de organisatie waar het op deze pagina over gaat. Voor de volledigheid; de gemiddelde score van deze laser therapie is op dit moment niet hoog met overwegend negatieve reviews.

Bekijk hier een overzicht van websites om te stoppen met roken

Meer info kun je vinden op Smokefree.nl