Weten waar je wel en niet mag roken op een terras kan lastig zijn. In Nederland zijn de regels rondom roken op terrassen duidelijk vastgelegd. Dit artikel geeft je een overzicht van de huidige regelgeving, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Lees verder en blijf op de hoogte!

Samenvatting

 • Terrassen in Nederland moeten minstens één kant open hebben om roken toe te staan; volledig omsloten terrassen zijn rookvrij conform de regels.
 • De Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van het rookverbod op terrassen en kan boetes uitdelen bij overtredingen.
 • Aparte rookruimtes op terrassen zijn niet toegestaan; rokers moeten een geschikte plaats buiten het terras vinden om te roken.
 • Op binnenterrassen en in tenten bij evenementen en festivals geldt een strikt rookverbod om een gezonde omgeving voor alle gasten te waarborgen.
 • Het Rookvrije Generatie initiatief streeft ernaar om openbare ruimtes, inclusief terrassen, vrij van tabaksrook te maken ter bescherming van kinderen en jongeren.

Roken op een terras: Wat zijn de regels?

In Nederland gelden specifieke regels voor het roken op terrassen. Het is belangrijk om deze te kennen voordat je een sigaret aansteekt in de buitenlucht van een horecagelegenheid.

Terrasvoorwaarden

In Nederland gelden specifieke voorwaarden voor terrassen waar gerookt mag worden. Deze regels zijn opgesteld om zowel rokers als niet-rokers te beschermen.

 • Terrassen moeten minstens één kant open hebben om als rookvrij aangemerkt te kunnen worden. Dit zorgt voor voldoende ventilatie.
 • Volledig omsloten terrassen, zoals een l – vormig terras dat aan drie kanten is gesloten, vallen onder de binnenruimtes waar het rookverbod geldt.
 • Het gebruik van plantenbakken of andere afscheidingen om een ‘open’ zijde effectief af te sluiten, is niet toegestaan. Zo blijft het terras luchtig en toegankelijk.
 • Voor terrassen in overdekte ruimtes, zoals een overdekt winkelcentrum, gelden dezelfde regels als voor binnenruimtes; hier mag dus niet gerookt worden.
 • De Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA) controleert of horecaondernemers zich aan deze regels houden. Bij overtredingen kunnen boetes volgen.
 • Koninklijke Horeca Nederland (KHN) biedt richtlijnen en ondersteuning aan ondernemers die hun terras rookvrij willen maken in lijn met de Tabaks- en Rookwarenwet.

Geen rookruimte op een terras

Terrassen bieden geen aparte rookruimtes meer aan. Deze verandering komt door de strenge regels voor een rookvrij terras, vastgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bezoekers die willen roken, moeten dus op zoek naar een plek buiten het terrasgebied. Restaurants, cafés en andere horecabedrijven moeten duidelijke borden plaatsen die aangeven dat hun terras rookvrij is.

Dit helpt om een gezondere omgeving te creëren voor alle gasten en draagt bij aan het initiatief voor een Rookvrije Generatie. Het personeel heeft ook de taak om bezoekers vriendelijk te informeren over het rookbeleid.

Rookverbod op binnenterras

In Nederland geldt een rookverbod voor binnenterrassen. Dit betekent dat je binnen geen sigaretten of shag mag opsteken, zelfs niet als het terras deel uitmaakt van een café of restaurant.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van deze regel. Zij kunnen boetes opleggen aan zowel de rokers als de eigenaren van de horecagelegenheden die het rookverbod niet respecteren.

Het idee achter het verbod is het beschermen van de gezondheid van alle gasten. Iedereen moet kunnen genieten in een rookvrije omgeving, zonder blootgesteld te worden aan de schadelijke effecten van rook.

Eigenaren wordt aangeraden hun klanten vriendelijk te wijzen op het rookverbod en waar mogelijk alternatieven te bieden voor rokers. Zo blijft de ervaring aangenaam voor iedereen, en wordt er gezorgd voor een gezondere omgeving.

Rookverbod in tenten bij festivals en evenementen

Op festivals en evenementen waar tenten zijn opgezet, geldt een strikt rookverbod. Organisatoren moeten deze regel duidelijk communiceren naar bezoekers. Zij plaatsen vaak borden of gebruiken andere middelen om iedereen te informeren.

Dit zorgt ervoor dat de lucht in de tenten schoon blijft en dat alle gasten kunnen genieten zonder last te hebben van rook.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van dit verbod. Als ze roken in tenten bij festivals en evenementen ontdekken, kunnen zij boetes uitdelen.

Het is dus in het belang van zowel de organisatoren als de bezoekers om deze regel te respecteren.

Roken op het terras

Voorwaarden voor een rookvrij terras

Om een terras rookvrij te maken, moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van ten minste één open zijde waar rook gemakkelijk kan wegdrijven. Ontdek hoe je zelf kunt bijdragen aan een frissere lucht op terrassen.

Minimaal één open kant

Een terras moet volgens de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) altijd minstens één open kant hebben om niet als binnenruimte te gelden. Deze regel zorgt ervoor dat rook gemakkelijk kan wegwaaien en de rook niet terug het terras of binnenruimte in wordt geblazen.

Terraseigenaren dienen dit aspect zorgvuldig te overwegen bij het inrichten van hun buitenruimte. Het biedt niet alleen een frissere omgeving voor de niet-rokers onder de gasten, maar voldoet ook aan de eisen voor een gezondere lucht.

Het naleven van deze regel is essentieel om sancties van de NVWA te voorkomen. Overtredingen kunnen leiden tot boetes en in sommige gevallen zelfs tot tijdelijke sluiting van het terras.

Daarom werken veel horecaondernemers samen met zorgverzekeraars en andere instanties om hun terrassen zo in te richten dat ze aan alle gezondheids- en veiligheidseisen voldoen, waaronder voldoende ventilatie door minimaal één open zijde te behouden.

Geen afscherming met plantenbakken

Terrassen mogen niet volledig worden afgeschermd met plantenbakken om als rookvrij te gelden. Dit besluit zorgt ervoor dat de lucht vrij kan circuleren en voorkomt dat rook blijft hangen.

Hierdoor kunnen gasten die niet roken, genieten van een frisse omgeving zonder last te hebben van sigarettenrook. De NVWA houdt toezicht op deze regel om ervoor te zorgen dat horecaondernemers zich aan de vereisten houden.

Het is belangrijk voor eigenaren om creatief te denken over de inrichting van hun terras, zonder daarbij de regels voor een rookvrij terras uit het oog te verliezen.

Rookverbod in openbare gebouwen

In Nederland mogen mensen niet roken in openbare gebouwen om iedereen een schone en veilige omgeving te bieden.

Geen overlast binnen in het horecabedrijf

Horecaondernemers moeten ervoor zorgen dat roken op het terras geen overlast veroorzaakt binnen hun bedrijf. Dit betekent dat rook niet mag binnendringen in de binnenruimtes waar het rookverbod geldt.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op deze regel. Zij kunnen een boete opleggen als blijkt dat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is daarom belangrijk dat terrassen goed zijn ingericht om te voorkomen dat rook naar binnen waait.

De volgende stap in het handhaven van een rookvrije omgeving is het direct aanspreken van rokers die zich niet aan de regels houden.

Rookverbod op terrassen en festivals

Rookverbod op terrassen geldt voor zowel horecagelegenheden als alle festivals in Nederland. Dit betekent dat bezoekers niet mogen roken op plekken waar eten en drinken wordt geserveerd of waar mensen dicht bij elkaar komen om een evenement bij te wonen.

De NVWA ziet toe op de naleving van deze regels en kan boetes opleggen aan organisaties die zich hier niet aan houden. Festivals moeten duidelijke rookvrije zones instellen en bezoekers informeren over het rookbeleid.

De volgende stap is het bieden van praktische tips voor het handhaven van een rookvrij terras.

Uitzonderingen voor privé binnenruimtes

In privé binnenruimtes gelden andere regels dan in openbare ruimtes. Eigenaren mogen hier zelf bepalen of er gerookt mag worden. Dit betekent dat in je eigen huis of in een privéclub het rookverbod niet van toepassing is.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert deze plekken niet op naleving van het rookverbod, omdat ze als privéterrein worden beschouwd.

Toch moeten eigenaren van privéruimtes rekening houden met de gezondheid en voorkeuren van hun gasten. Ze kunnen ervoor kiezen om speciale rookruimtes in te richten of helemaal een rookvrije omgeving te creëren.

Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen regels kan stellen binnen de grenzen van zijn of haar privédomein.

Toezicht en naleving van het rookverbod

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt in de gaten of horecaondernemers zich aan het rookverbod houden. Zij beantwoorden ook vragen van ondernemers en klanten over de regels.

Vriendelijk aanspreken van rokers op het terras

Het vriendelijk aanspreken van rokers op het terras is een belangrijke stap naar een rookvrije omgeving. Medewerkers kunnen dit op een respectvolle manier doen door de regels duidelijk uit te leggen. Hier zijn enkele tips:

 1. Bereid je voor: Ken de regels rondom roken op het terras goed voordat je iemand aanspreekt. Zo kun je vragen beantwoorden en misverstanden voorkomen.
 2. Wees respectvol: Benader de roker altijd met respect. Een vriendelijke toon kan veel bereiken.
 3. Bied alternatieven aan: Wijs rokers op eventuele aangewezen rookplekken in de buurt van het terras.
 4. Leg de reden uit: Vertel waarom er niet gerookt mag worden op het terras, bijvoorbeeld omdat het bijdraagt aan een gezondere omgeving voor iedereen.
 5. Gebruik visuele hulpmiddelen: Bordjes of stickers met “Niet Roken” kunnen helpen om het beleid duidelijk te maken en verminderen soms de noodzaak voor een gesprek.
 6. Luister naar feedback: Staat open voor wat de persoon te zeggen heeft, zo kun je eventueel misverstanden ophelderen.
 7. Wees geduldig: Soms hebben mensen tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe regels. Geduld tonen is hierbij belangrijk.
 8. Vraag ondersteuning van collega’s: Als situaties escaleren of als je twijfelt, vraag dan ondersteuning van een collega of leidinggevende.
 9. Informeer over NVWA-regelgeving: Het kan nuttig zijn om te vermelden dat jouw verzoek gebaseerd is op richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 10. Blijf kalm in elke situatie: Onthoud dat jouw doel is om een prettige ervaring voor alle gasten te creëren, ook voor hen die mogelijk de regels overtreden hebben.

Tips voor een rookvrij terras

Het creëren van een rookvrij terras helpt mee aan een gezondere omgeving. Het draagt bij aan het initiatief voor een Rookvrije Generatie en zorgt voor meer comfort voor alle gasten. Hier zijn enkele effectieve tips:

 • Plaats duidelijke borden die het rookverbod aangeven. Dit maakt direct helder dat jouw terras rookvrij is.
 • Zorg voor voldoende asbakken op de grens van het terras. Gasten kunnen hier hun sigaretten doven voordat ze het terras betreden.
 • Train je personeel om gasten vriendelijk te wijzen op het rookbeleid. Een goede benadering voorkomt ongemakkelijke situaties.
 • Bied alternatieven aan zoals nicotinekauwgom of – pleisters. Dit kan rokers helpen om zich meer op hun gemak te voelen zonder sigaret of shag.
 • Werk samen met de NVWA (Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit) voor advies en ondersteuning. Hun expertise kan je helpen bij naleving van de regels.
 • Organiseer evenementen die het niet – roken promoten, zoals bijeenkomsten of workshops over stoppen met roken.
 • Creëer een comfortabele niet – rokerszone die uitnodigend is. Een aantrekkelijke inrichting kan gasten stimuleren om langer te blijven zonder te roken.
 • Maak actief reclame voor je rookvrije terras via sociale media en andere marketingkanalen. Zo trek je mogelijk meer gasten die bewust kiezen voor een rookvrije omgeving.

Beste manier stoppen met roken

Rookvrije Generatie initiatief

Het Rookvrije Generatie initiatief streeft naar een maatschappij waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen de verleiding van roken en de schadelijke gevolgen ervan. Dit initiatief werkt aan omgevingen waarin kinderen en jongeren wonen, spelen en leren vrij zijn van tabaksrook en de zichtbaarheid van roken.

Door rookvrije zones te creëren bij scholen, sportclubs en speelplekken, draagt het bij aan het normaal maken van een rookvrije samenleving.

Samenwerking met diverse organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen is essentieel voor het succes van het Rookvrije Generatie initiatief. Iedere actie, klein of groot, helpt mee aan het bouwen van een toekomst waarin kinderen gezond kunnen opgroeien zonder de invloeden van tabak.

Door bewustwording te vergroten en concrete acties te ondernemen, wordt stap voor stap gewerkt aan een rookvrije generatie.

Veelgestelde Vragen

1. Mag je roken op alle terrassen in Nederland?

Nee, roken is niet toegestaan op terrassen die volledig omsloten zijn.

2. Kan ik roken op een open terras?

Ja, op open terrassen waar geen overkapping is, mag er gerookt worden.

3. Zijn er uitzonderingen waar je wel mag roken op het terras?

Ja, als het terras deels open is en voldoet aan bepaalde voorwaarden, mag er soms gerookt worden.

4. Wat moet ik doen als ik wil roken op een terras?

Vraag altijd aan het personeel waar je wel en niet mag roken op het terras.

5. Worden de regels voor roken op het terras streng gehandhaafd?

Ja, de regels voor roken op het terras worden door de meeste horeca-ondernemingen serieus genomen en nageleefd.